การจัดส่งสินค้า

  • คำสั่งซื้อจะถูกจัดเตรียมและขนส่งภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
  • การจัดส่งดำเนินการโดย ไปรษณีย์ไทย(EMS) หรือ พนักงานขนส่ง (เฉพาะกทม.)
  • ค่าขนส่ง ไปรษณีย์ คิดตามค่าขนส่งจริงที่เกิดขึ้น และบรรจุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการขนส่ง ดูเพิ่มเติมที่ อัตราค่าบริการไปรษณีย์ไทย
  • ค่าขนส่งด้วยพนักงานขนส่ง คิดตามที่ตกลงกัน
  • ท่านจะได้รับ sms ยืนยันหมายเลข EMS เมื่อสินค้าของคุณได้ถูกส่งไปแล้วทางไปรษณีย์ และคุณสามารถ ตรวจสอบสถานะของพัสดุ
  • สำหรับการจัดส่งโดยพนักงานขนส่งทางเราจะโทรนัดเวลารับสินค้าที่แน่นอนกับท่านก่อนจะส่งของ
  • หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 085-685-6556

คุณสามารถเลือกมารับสินค้าด้วยตนเองหากคุณต้องการสินค้าเร็วขึ้น โดยติดต่อนัดแนะได้ที่ ภัสสรา ลิ่มกังวาฬมงคล เบอร์โทร 085-685-6556 อีเมล์ patsaral@gmail.com

ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้สำคัญสำหรับเรา กรุณาอ่านนโยบายต่อไปนี้
การใช้ข้อมูล
เพื่อจัดเตรียมการบริการ
ด้วยการกรอกข้อมูลของคุณในเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณสนใจในคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เว็บไซต์มีให้ และอนุญาติให้ผู้จำหน่ายอิสระ ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ติดต่อหาคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณให้มา ผู้จำหน่ายจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งมาหาเราทางแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ข้อมูล และ จัดเตรียมข้อเสนอด้านสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการบริการนั้นๆเพียงอย่างเดียว
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ
เว็บไซต์นี้ใช้การติดตามข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อจาก คุกกี้ (cookies) และ เทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งหมดเพื่อให้การบริการของเว็บไซต์ และเก็บสถิติสำหรับ การตรวจทาน, ค้นคว้า และวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์พัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น

การติดต่อสื่อสาร

เราอาจติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการที่คุณสนใจตามที่คุณเรียกร้อง (ผ่านการกรอกข้อมูลทางแบบฟอร์มออนไลน์) เราอาจติดต่อคุณ เพื่อรับทราบถึงผลตอบรับต่อการบริการที่ได้ทำสำเร็จลุล่วงแล้ว (เช่น การติดตามหลังการขาย หรือทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อเสนอทางสินค้าหรือบริการ หรือได้รับสินค้าที่ถูกส่งไปหาคุณแล้ว)
หากคุณได้รับข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับสินค้าและบริการแล้วและให้คำตอบกลับมาถึงเราว่าไม่สนใจสั่งซื้อสินค้า เราจะไม่ติดต่อหาคุณด้วยข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆเว้นเสียแต่ว่าคุณเจาะจงร้องขอมา
หากคุณแสดงความสนใจสินค้าและบริการของเราแต่ยังไม่พร้อมซื้อสินค้าเพราะติดปัญหาเรื่องงบประมาณไม่พอ เราอาจส่งโปรโมชั่นที่อาจช่วยเรื่อง งบประมาณของคุณได้ไปให้คุณรับทราบในอนาคต
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการรับการติดต่อจากเรา เราไม่รับรองว่าจะไม่มีการติดต่อหาคุณ เพื่อส่งโปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หากคุณได้รับการติดต่อจากเราโดยที่คุณไม่ต้องการได้รับ คุณสามารถยกเลิกการติดต่อเหล่านี้โดย ติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมระบุข้อมูลของท่านโดยละเอียด หรืออีเมล์ส่งมาที่ patsaral@gmail.com พร้อมโทรแจ้งที่ 085-685-6556
ผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์, การเพิ่มน้ำหนักและการลดน้ำหนักไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคน แต่ละบุคคลอาจมีผลลัพธ์แตกต่างกันไป